Betatest av FS-klienten

Det er kommet en ny versjon av utviklingsverktøyet som FS-klienten er bygget i, og i den forbindelse har vi laget en betaversjon av FS-klienten, som er lagt ut til test hos en avgrenset brukergruppe.

Hvorfor betatest?

Det er nå kommet en ny versjon av utviklingsverktøyet Powerbuilder, som vi bruker til å lage FS-klienten, og etter planen skal hovedversjonen av FS-klienten våren 2018 være skrevet i den nye Powerbuilder-versjonen. I den forbindelse har vi behov for at den nye powerbuilderversjonen testes mot prodbasene. Særlig er vi interessert i å få brukere som har opplevd problemer ved overgang til Windows 10, til å teste om problemene blir mindre med ny powerbuilderversjon.

Klikk her for mer informasjon om FS-klienten og Windows 10

Hvem kan delta?

Betatesten er i utgangspunktet rettet mot brukere som opplever problemer med FS-klienten i forbindelse med overgang til Windows 10, men vi ønsker også å få med andre brukere som opplever unormal treghet eller sporadiske, uforutsigbare FS-krasj. Andre interesserte er også velkomne til å delta.

Hvordan melder jeg meg på?

  1. Institusjonens FS-kontaktperson kan melde sin instiusjon inn i testprogrammet ved å sende e-post med forespørsel om dette til FS support.
  2. Deretter må institusjonens IT-avdeling opprette en brukergruppe med navnet "fs-betatest" i institusjonens AD. Alle brukere som skal være med i testen, meldes inn i denne brukergruppen. Institusjoner som benytter UHADs reserveløsning for instiutsjoner som ikke har trust-tilkobling, må sende en forespørsel til FS-support om å opprette brukergruppen.
  3. FS-kontakten gir beskjed til FS-support når brukergruppen er på plass
  4. CERES åpner for tilgangen 

Hvor finner jeg betaversjonen?

Betaversjonen av FS vil dukke opp i programkiosken som et eget ikon ved siden av den ordinære FS-klienten.

Hvordan foregår testingen?

Det forventes at betatesterne i hovedsak benytter betaklienten i stedet for den vanlige FS-klienten i minst en uke for å få beskrevet eventuelle driftsproblemer best mulig. Institusjonens FS-kontakt vil få tilsendt lenke til et spørreskjema som vi ønsker at testerne svarer på. De av testerne som ønsker det, kan oppgi kontaktinformasjon. I så fall kan det hende CERES tar direkte kontakt med disse for oppfølgingsspørsmål eller ytterligere feilsøking.

Publisert 8. des. 2017 09:21 - Sist endret 14. juli 2022 20:45