Klientendring FS8.3.8

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs83_8.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Flere ønsker løst.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen

BILDER

Søknad samlebilde NOM

Viser kun diagnosefeil dersom det er registrert J i feltet Kan saksbehandes. RT368119 FS-901

Søknad samlebilde

 • Markøren stilles i feltet Søkernr i stedet for fødselsnr ved søk. Dette blir da indentisk med hvordan det fungerer i Søknad samlebilde NOM. RT393778 FS-977
 • Viser kun diagnosefeil dersom det er registrert J i feltet Kan saksbehandes. RT368119 FS-901
 • Datagrunnlaget for øvre del av bildet (søknaden) er utvidet med  kvalifikasjonsgrunnlag. Alle grunnlag tas med for den enkelte søker, også grunnlag som ikke nødvendigvis har med denne søknaden å gjøre. Det er mulig å filtrere på verdier i listen med kvalifikasjonsgrunnlag på følgende måte:

  pos(kvalgrunnlag,'BM') > 0 RT463284 FS-1100

Undervisningsaktivitet samlebilde

Fane Undakt: Ny kolonne “Eksport t.plan”. RT466678 FS-1113

Sensurregistrering

Feltet for visning av personnavn er utvidet i bredden. RT466644 FS-1084

Studieprogram

Fane Planforslag: Feltet for merknad er splittet i tre felt for målform/språk bokmål, nynorsk og engelsk. FS-1121

Bygning/rom

Feltet for ankomst er splittet i bokmål, nynorsk og engelsk versjon, på samme vis som i bildet Rom. RT466290 STUDPLAN-47

RAPPORTER

FS120.003 Tilbudsbrev

 • Kolonner for navn for internt sted utveksling er lagt til i avsnitt 2 for avsnitt TILBUDBREV.
  Følgende felt kan da tas i bruk i avsnitt 2:
  • FAKULTETNAVN
  • FAKULTETKORTNAVN
  • INSTITUTTNAVN
  • INSTITUTTKORTNAVN
  • GRUPPENAVN
  • GRUPPEKORTNAVN
   RT461116 FS-1071
 • Rapporten la opp til at studierettperiodene skulle vises i den ordinære søknadsoversikten (avsnitt 9), men dette skulle vises i oversikten over tilbud (avsnitt 3). Da disse sorteres litt forskjellig så ble det ikke match mellom søknadsalternativet og deres studierettsperiode. Dette er rettet. RT467205 FS-1106

FS195.001 Opptakstudieprogram

Rapporten er utvidet med kolonne for avtaleid. RT461903 FS-906 FS-1067

FS455.001: Påmelding av vurderingsmeldte til undervisning

Valget "Gi tilbud ved oppretting av undervisningsmelding" er pr default satt til valgt ved åpning av rutinen. RT445102 FS-1048

FS533.001 Kollisjonsmatrise - vurderingsmeldte

Rapporten tar nå hensyn til periode for eksamen (som alternativ til enkelt eksamensdato). RT462631

FS533.002 Eksamensplankollisjoner

Rapporten tar nå hensyn til periode for eksamen (som alternativ til enkelt eksamensdato). RT462631

FS670.001 Vitnemålsdokumenter

 • Det er innført en ny modulegenskap under modul VITNEMÅL: DIGFORVALG - At digitalt medium er forvalgt i FS670.001 Vitnemålsrapporter. Pr default er ikke denne aktivert. Dersom den aktiveres til en for institusjonene få opp Digitalt medium som forvalgt ved åpning av denne rapporten. RT464210 FS-1111
 • Tatt vekk siste bruk av fonten Arial Unicode MS, da denne i en del tilfeller skaper problemer med visning av digitalt vitnemål der denne fonten ikke er installert hos mottaker. Det meste av dette ble tatt vekk med FS8.3.4, men det ble uteglemt i en av rapportene. Dette betyr at noen spesialtegn som ikke er en del av den ordinære Arial-fonten ikke vil vises. Dette gjelder karakterutskriftdelen av vitnemål og Diploma Supplement. RT401705 m.fl.

FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudent

Rettet default valg for Uansett permisjon. Ved endring av et av de øvrige vis-valgene ble filteringen på permisjon feil i rapporten. RT467393

FS-SYSTEM

Ingen endring.

Publisert 6. des. 2021 12:56 - Sist endret 14. juli 2022 19:13