Klientendring FS8.3.7

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs83_7.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Mindre endringer for å forberede bestilling av politiattester. Ellers noen få andre forbedringer.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen

BILDER

Generelt

Det er gjort noen rettelser i programkoden etter sikkerhetstesting (sikker november). 

Lisens- / attest-type for studieprogram (Undervisning->Bilder->Lisenser og attester)

  • Nytt felt: Kan bestilles via Studentweb (kun politiattest). Feltet er grået ut for lisens-/attest-typer som ikke gjelder politiattester
  • Ved nyregistrering av lisenser/attester for studieprogram vil navn automatisk hentes fra type lisens.

Vurderingsenhet

Fane Protokoll: Lagt til visning av Campus.

Fane Melding, Kandidat og Protokoll: Radene sorteres nå etter campus, deretter personnavn. FS-1061

Vurderingskombinasjon

Fane Campus: Nytt felt: Aktiv (settes bl a i EpN ved sletting av campus fra vurderingskombinasjon)

Rom

Nye felt for ankomst, på nynorsk og engelsk.

RAPPORTER

FS120.001 Mangelbrev til søker

I db-oppgradering FS8.3.2 ble fellesfunksjonen for utsending av e-post utvidet med å kunne overføre informasjon til SO om den enkelte e-post.
I denne oppgraderingen er denne funksjonen tatt i bruk. Dermed vil ikke meldingen sendes SO før e-post sendes ut, og det er da også mulig å stoppe hele meldingsutsendingen. RT448451 FS-1022

FS200.009 Endring av koder

Nytt valg lagt til for å endre lisenstype for studieprogram. Denne er lagt til i forbindelse med overgang til nytt standardisert kodesett for politiattester. Ved oppsett av nye koder for politiattest for den enkelte studieprogram må gammel kode konverteres til ny.

FS214.001 Send e-post

I db-oppgradering FS8.3.2 ble fellesfunksjonen for utsending av e-post utvidet med å kunne overføre informasjon til SO om den enkelte e-post.
I denne oppgraderingen er denne funksjonen tatt i bruk. Dermed vil ikke meldingen sendes SO før e-post sendes ut, og det er da også mulig å stoppe hele meldingsutsendingen. RT448451 FS-1022

FS501.003 Sensoroppdrag

I parentes til høyre for antall studenter vises nå antall som har resultat og herav antall som er sensurert (resultat B eller S). RT445670 FS-1052

FS515.001 Sletting av vurderings- og undervisningsmeldinger

Nytt valg innført: Slette på grunnlag av Bestått emne med emnesperre RT414840 STWJS-2869

FS525.002 FS525.002 Kontroll av manglende sem.reg/studkomp

Ny kolonne lagt til: Studentnr RT464666

FS990.001 Kandidatrapport, opplæringsoversikt

Visning av emnenavn tas nå hensyn til navnehistorikk RT465623

FS-SYSTEM

FS002.001 Nedlasting av felleskoder

Ny felleskode: Lisenstype. Alle koder for politiattest legges inn også som lisenstype slik at det blir en-til-en forhold mellom disse.

Publisert 5. nov. 2021 12:35 - Sist endret 14. juli 2022 08:28