Klientendring FS8.3.5

Følgende zip-fil er lagt ut på siden https://www.fellesstudentsystem.no/drift/nedlasting/klient/ :

fs83_5.zip

Zip-filen inneholder pbd-filer til erstatning for dem med samme navn som allerede er installert. Zip-filen inneholder komplett utgave av klienten. Zip-filen pakkes ut i den katalogen fs-filene er installert.

Krever ingen databaseoppgradering

Viktighet av oppgraderingen: Middels Inneholder endringer for undervisningsrapporter for å få med informasjon om praksissteder (ny struktur). Ellers mindre rettelser.

Endringer som er utført som følge av meldte feil/mangler/ønsker:

MERKNADER

Ingen

BILDER

Generelt

Lagring av flettefil: Dersom det krysses av for brukernavn, vil det komme frem headerfelt for både mobilnr og brukernavn. Dersom det krysses av for mobilnr og ikke brukernavn kom ingen av disse headerfeltene med. Dette er rettet. RT453578

RAPPORTER

FS120.001 Mangelbrev til søker

Rapporten husker valget gjort for "Send e-post også til SO-meldingsboks" RT446283

FS151.001 Eksport til SO

Liten justering: Etter sending av fil til SO vil innholdet under fanen Fil-logg nå oppdateres automatisk (må ikke lengre velge bort fanen for så å velge den på nytt).

FS200.033 Vasking av adresser - folkeregisteret

Beskrivelse av transaksjonsformat: Lagt til info om krav til tegnsett for importfil. RT453009 

FS200.050 Integrasjon FS - Syllabus

Rutinen er tatt ut.

FS200.070 Integrasjon FS - EpN

Rutinen er tatt ut. Dette var integrasjonen mot tidligere EpN-versjon.

FS214.001 Send e-post

Rapporten husker valget gjort for "Send e-post også til SO-meldingsboks". Dette gjelder kun de tilfeller der alle personer i utvalget er NOM-søkere. Dersom deler av utvalget er NOM-søkere gis det et varsel om dette, men det vil da ikke være krysset av for valget. RT446283

FS301.010 Studenter i studiekull - klassefordelt

Fjernet feltet (og visvalget) Fichekode. Feltet er utgått.

FS432.001 Bekreftelse på mottatt kurspåmelding

Rettet beregning av tekst for SMS-utsendelse. RT445113

FS474.001 Deltakerliste for undervisningsparti

 Dersom gitt undervisningsaktivitet er oppdatert med informasjon om praksissted (innenfor en avtale), så vil informasjon om navn, adresse, telefon etc hentes fra praksissted i stedet for fra undervisningssted. RT453400 FS-1029

FS474.003 Deltakere - undervisningsparti - med veilederinformasjon

 Dersom gitt undervisningsaktivitet er oppdatert med informasjon om praksissted (innenfor en avtale), så vil informasjon om navn, adresse, telefon etc hentes fra praksissted i stedet for fra undervisningssted. RT453400 FS-1029

FS655.001 Overføring av oppnådd kvalifikasjon til protokoll

Knappene for overgang til rapportene FS601.020 Vitnemålsvedlegg og FS610.001 Vitnemål er begge tatt vekk da disse rapportene ikke lengre er i bruk. RT449203

FS670.001 Vitnemål

For Diploma Supplement er topp-margen økt fra 1,0 til 1,5 cm for ph.d.-kvalifikasjoner. Margen vil da være det samme som for DS for bachelor og master. RT416328

FS-SYSTEM

FS041.001 Kvalifikasjonsoppnåelse til Helsedirektoratet

Ny kode for yrkesgruppe lagt til: Ambulansearbeider. RT451010

Systemverdier

Feltet for NSD-nr er ikke lengre skrivbart, men hentes nå fra tabellen institusjon. Fra neste versjon vil rapportering til NSD bruke koden som er registrert på institusjon. Koden har hittil være en egen systemverdi-kode.

Publisert 15. juli 2021 11:40 - Sist endret 14. juli 2022 08:28