Integrasjonstjenester

Sikt tilbyr i dag integrasjonstjenester på flere forskjellige plattformer. Våren 2021 startet utviklingen av en ny plattform for utveksling av data med FS-databasene. Målet er en plattform som tilgjengeliggjør alle data og all forretningslogikk i FS. Første versjon av plattformen ble satt i produksjon i mars 2022.

Kort om integrasjonstjenester

Tjenestene omfatter integrasjon med tjenester hos institusjonen selv, f.eks. egne nettsider, portalsystemer, brukeradministrative systemer eller timeplanleggingssystemer, men også nasjonale instanser som institusjonen plikter eller ønsker å gjennomføre integrasjon med. Det skilles ikke mellom tjenester utviklet av institusjonene selv og løsninger utviklet for institusjonen av en tredjepartsleverandør.

FS-plattformen

FS-plattformen kom i produksjon i første versjon i mars 2022. Plattformen omfatter i første omgang følgende komponenter:

  • Nytt API Gemini
  • Gammelt FS-API
  • Felles kontrakt for APIene i plattformen med bestemmelser for livssyklushåndtering.

Plattformen vil utvides gradvis både ved at nye APIer legges til og utvides, og ved at allerede eksisterende APIer løftes opp i plattformen.

Dokumentasjon på FS-plattformen er tilgjengelig her.

Grensesnitt utenfor FS-plattformen

Følgende grensesnitt er foreløpig ikke en del av FS-plattformen:

Tjeneste Grensesnitt Teknisk dokumentasjon Status
FSWS REST, SOAP Teknisk dokumentasjon for FSWS Videreutvikles ikke

FSWS er en samling av SOAP-og REST baserte web-tjenester utviklet i Java. Tjenestene kjører p.t. på JBoss 6.0.1.EAP. Applikasjonen driftes av USIT.

Driftsmeldinger

Meldinger vedrørende drift og nedetid blir sendt til fsws-users@unit.no (fs-plattform-brukere@sikt.no for ny FS-plattform). Meldinger vedrørende ny versjon blir sendt til fsws-users@unit.no (fs-plattform-brukere@sikt.no for ny FS-plattform) og fs-kontakt@sikt.no.

Publisert 13. feb. 2012 13:48 - Sist endret 14. juli 2022 08:28