Flyt

Hva er Flyt?

Flyt er et saksflytsystem som sikrer enkel og effektiv kommunikasjon mellom søker, saksbehandler og fagpersoner som er involvert i en sak. Videre sørger den for overføring av saksopplysninger tilbake til fagsystemet og at nødvendige dokumenter i en sak blir arkivert på riktig måte til riktig tid.

Flyt er laget for:

  • saksbehandlere
  • personer som fordeler innkomne saker
  • fagpersoner med oppgaver knyttet til en sak

Flyt både mottar data fra FS og sender data til FS. Flyt er integrert med arkivsystemet Public360.

Flyt blir ikke videreutviklet

I forbindelse med anskaffelse av nytt saks- og arkivsystem for sektoren, besluttet tjenesterådet for studieadministrasjon at Flyt ikke skal videreutvikles (jf. Referat fra møte i tjenesterådet for studieadmistrasjon 3/2021 (PDF), sak 21/21). Konsekvensene av dette vedtaket er at det ikke vil bli lagt til ny funksjonalitet i Flyt, og vi kun utfører feilretting og nødvendig vedlikehold. Flyt vil bli avviklet når det nye saks- og arkivsystemet er rullet ut til hele sektoren.

Institusjoner som ikke benytter Flyt i dag, kan ta tjenesten i bruk, men må ta høyde for denne informasjonen i sin kost-nytte-vurdering.

Hva slags saker kan behandles i Flyt?

Flyt er tilrettelagt for behandling av ulike godkjenningssaker, samt klager på formelle feil ved eksamen. Dette er saker som studenten selv oppretter via Studentweb.

Hva er gevinstene ved å ved å bruke Flyt?

Flyt sikrer trygg overføring av personopplysninger, økt kvalitet, økt kontroll og bedre dataflyt.

Ta i bruk Flyt ved din institusjon

Flyt er tilgjengelig for alle FS-institusjoner. Flyt støtter kun arkivering til Public360, men kan også brukes uten arkivintegrasjon. 

 
Last ned mediefil
Emneord: flyt
Publisert 15. nov. 2017 14:29 - Sist endret 15. juli 2022 00:53