Kjente feil i EVUweb 3

På denne siden vil du finne lister over kjente feil i EVUweb 3 med oppdatert status.

Nivå

Feilene blir klassifisert etter følgende nivåer:

1. Kosmetisk feil: Synlig feil som bør rettes, men som ikke påvirker brukeropplevelsen nevneverdig.

2. Ordinær feil: Synlig feil som påvirker brukeropplevelsen, men brukeren får utført oppgaven sin

3. Kritisk feil: F.eks. feil som hindrer brukeren i å utføre oppgaven sin, feil som fører til at personopplysninger blir eksponert for uvedkommende, feil som fører til at data blir slettet eller ødelagt. Feil som medfører brudd på nasjonale retningslinjer.

Nivåkodene i lista under forholder seg til hvor alvorlig feilen er hvis den inntreffer. Feilretting blir prioritert etter nivå, men også etter hvor sannsynlig det er at feilen inntreffer, og i hvilken grad det finnes en workaround slik at brukeren uansett får utført oppgaven sin.

Status

Vurdering av når feilen bør rettes, basert på en helhetsvurdering av feilens utbredelse, alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at den inntreffer.

Oversikt over kjente feil

Dato Beskrivelse Workaround Nivå Status Referanse
07.11.2018 Applikasjonen håndterer ikke kurskoder med komma i seg Ikke putt komma i kurskoden 3 Foreløpig ikke prioritert EVU3-518
07.05.2019 Utsendelse av e-postkvittering feiler hvis e-postadressen inneholder spesialtegn (eks. æ, ø, å) Bruker må registrere en annen epostadresse. 1 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1025
12.12.2019 UU: Menyelementer på høyre side mangler rolle Vanskeliggjør navigasjon med skjermleser 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1661
12.12.2019 UU: Feil koding av Legend i noen skjemaer Skaper problemer for enkelte skjermlesere 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1662
12.12.2019 UU: Feil koding av grupper i noen skjemaer Gir en dårligere brukeropplevelse for brukere som benytter et hjelpemiddel 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1663
13.12.2019 UU: Feil koding av statusbeskjeder Statusbeskjedene vil ikke bli lest opp i skjermleser 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1673
16.12.2019 UU: Feil koding av lister Ingen 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1686
18.12.2019 UU: Feil koding av input-felt for telefonnummer Kan forvirre noen hjelpeidler 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1698
18.12.2019 UU: Feil bruk av attributt autocorrect Kan forvirre noen hjelpemidler 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1699
18.12.2019 UU: Valideringsfeil i HMTL-koden Kan forvirre noen hjelpemidler 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1701
18.12.2019 UU: Feilmeldinger ved skjemavalidering er ikke beskrivende nok Gjør det vanskelig for brukeren å rette feilen 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1703
19.12.2019 UU: Obligatoriske skjemaelementer er ikke tydelig nok merket Gjør det vanskeligere å fylle ut skjemaene 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1705
07.01.2020 Hvis brukeren velger feidepålogging, deretter går tilbake i nettleseren og bytter institusjon, blir den forrige institusjonen valgt i feidepåloggingen  Bytt institusjon i feidepåloggingen 2 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1717
13.01.2020 UU: Hierarkiet av overskrifter i påmeldingssekvensen må forbedres Ikke tydelig nok for den som bruker hjelpemidler 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1731
14.01.2020 UU: Enkelte elementer oppfyller ikke kontrastkravene for ikke-tekstlig innhold Vanskeliggjør bruk av applikasjonen for synshemmede 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1736
15.01.2020 UU: Fokus havner i footeren ved lukking av enkelte popuper Vanskeliggjør tastaturnavigering 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1742
15.01.2020 Innholdet i e-poster og SMSer blir ikke markert med riktig språk Forvirrende ved bruk av skjermleser 3 Vil kreve omfattende endringer i flere produkter. Foreløpig ikke prioritert. EVU3-1744
16.01.2020 UU: Alternativ tekst for bilder er ikke kodet riktig Blir ikke lest opp av skjermleser 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1748
16.01.2020 UU: Manglende statusbeskjeder Brukere av skjermleser får dem ikke med seg 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1752
27.01.2020 Registrering av arbeidserfaring: Misvisende tilbakemelding ved ugyldig dato Ingen 2 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1783
28.01.2020 Påmelding: Plusstegn som er til pynt er ikke kodet som det Skaper støy for skjermlesere 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1785
28.01.2020 UU: Lister som ikke er kodet som lister Forvirrende for skjermlesere 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1788
05.02.2020 Påmelding: Lange overskrifter under Samtykker får ikke linjeskift i gammel Edge Oppgrader til nyeste versjon av Edge 1 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1795
10.03.2020 Nedlasting av PDF-faktura feiler Ingen 3 Planlagt rettet i 2020 EVU3-1845
17.03.2020 Hvis saksbehandler logger inn som en bedriftsbruker som ikke finnes som deltaker, og så åpner påmeldingssekvensen for et kurs, blir resultatet litt forvirrende Veiledning til brukere som opplever dette 3 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1863
02.04.2020 Påmelding: Det er vanskelig for brukeren å hoppe over betalingsinfosteget uten å sende inn noe (privat adresse blir sendt inn dersom brukeren ikke velger noe) Veiledning til brukere som opplever dette 2 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1897
01.04.2020 Feil i visning av filnavn med punktum i Ingen 2 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1896
03.04.2020 Kronebeløp blir feil formatert på engelsk i Internet Explorer   1 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1899
03.04.2020 UU: Usynlige fouspunkter i Internet Explorer vanskeliggjør tastaturnavigasjon Bruk en annen nettleser 3 Foreløpig ikke prioritert EVU3-1898

Rettede feil

Dato Beskrivelse Workaround Nivå Status Referanse
30.03.2020 Bedriftsinterne kurs: E-postkvitteringer blir ikke sendt ut for søknader som endres fra avvist til godkjent på kurs med automatisk tilbud Ingen 3 Rettet 02.04.2020 EVU3-1892
30.03.2020 Bedriftsinterne kurs: Søknader på kurs med godkjenning og automatisk venteliste blir ikke sendt til godkjenning når kurset er fullt Ingen 3 Rettet 01.04.2020 EVU3-1888
30.03.2020 Bedriftsinterne kurs: E-postkvitteringer for søknader godkjent av bedriftsbruker blir ikke sendt ut  Ingen 3 Rettet 01.04.2020 EVU3-1889
12.03.2020 Data som er hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret, blir ikke sperret for oppdatering brukeren mangler oppføring i Personreg-tabellen (krever at noen aktivt har gått inn og slettet den) Ingen 2 Rettet 31.03.2020 EVU3-1854
13.12.2019 UU: Datoer i melding om overlappende kurs er kodet med <b> i stedet for <strong> Litt misvisende ved bruk av skjermleser 2 Rettet 31.03.2020 EVU3-1675
11.03.2020 Hvis brukeren følger en lenke direkte til et steg i påmeldingssekvensen, scroller ikke EVUweb lenger til toppen av steget Brukeren må scrolle selv 2 Rettet 27.03.2020 EVU3-1849
18.12.2019 UU: Duplikate IDer Kan forvirre noen hjelpemidler 3 Rettet 24.03.2020 EVU3-1702
17.03.2020 Hvis fullføring av søknad feiler, blir feilmeldingen hengende igjen dersom søkeren forsøker å registrere seg på et annet kurs Ingen 2 Rettet 24.03.2020 EVU3-1861
06.03.2020 Sletting av ikke-fullført søknad mangler feilhåndtering Ingen 2 Rettet 24.03.2020 EVU3-1840
18.03.2020 Min side: Velkomstmelding til saksbehandler-uten-deltaker vises for saksbehandler-logget-inn-som-bedriftsbruker-uten-deltaker Veiledning til brukere som opplever dette 3 Rettet 24.03.2020 EVU3-1873
17.03.2020 Meldingen "Det er ikke mulig å logge inn ved denne institusjonen" vises av og til i et glimt mens gyldige loginmetoder lastes inn Ingen 1 Rettet 20.03.2020 EVU3-1859
18.02.2020 Pålogging krasjer for Feide-brukere uten fødselsnummer, uten at brukeren får beskjed om hvorfor Bruk en annen påloggingsmetode 3 Rettet 19.03.2020 EVU3-1813
05.02.2020 Lenker til kurs med punktum i kurskoden eller tidsangivelseskoden virker ikke Ikke putt punktum i disse kodene 3 Rettet 13.03.2020 EVU3-1800
04.03.2020 Påmelding: Neste-knappen i kontaktinfo-steget blir inaktivert dersom det ligger ugyldige data i databasen, men brukeren får ikke beskjed om hvorfor Ingen 3 Rettet 13.03.2020 EVU3-1835
12.12.2019 UU: Ting som ikke er overskrifter er kodet som overskrifter Forvirrende ved bruk av skjermleser 3 Rettet 13.03.2020 EVU3-1666
18.12.2019 Påmelding: Dersom svar på eksamensspørsmålet feiler, kommer feilmeldingen nederst på siden, noe som ofte er utenfor skjermbildet til brukeren Ingen 2 Rettet 10.03.2020 EVU3-1696
10.01.2020 Ny bruker: Hvis oppretting av bruker feiler, kommer feilmeldingen øverst på siden. Dette kan være utenfor skjermen til brukeren Ingen 2 Rettet 10.03.2020 EVU3-1727
05.02.2020 UU: Påmelding: Feilmelding som vises hvis søkeren har glemt å svare på et obligatorisk spørsmål, kan i enkelte tilfeller komme utenfor skjermbildet til brukeren Ingen 3 Rettet 10.03.2020 EVU3-1799
12.12.2019 UU: Menyelemeter på venstre side mangler lenketekst på små skjermstørrelser Vanskeliggjør navigasjon med skjermleser på mobil 3 Rettet 10.03.2020 EVU3-1660
16.12.2019 Feil koding av overskrift Misvisende ved bruk av skjermleser 3 Rettet 10.03.2020 EVU3-1687
16.01.2020 Teksten på knappen "Trekk søknad" bør endres for kurs med direkte påmelding Ingen 1 Rettet 10.03.2020 EVU3-1747
12.03.2019 Ved pålogging som deltaker, skifter språket før data fra deltakeren hentes inn Ingen 1 Rettet før 02.03.2020 EVU3-927
28.01.2020 UU: Avkrysningsboks mangler accessible name Forvirrende for skjermlesere 3 Rettet 26.02.2020 EVU3-1787
14.01.2020 Tekstbrytningen fungerer ikke optimalt i enkelte varsler på Min side Ingen 1 Rettet 26.02.2020 EVU3-1738
15.01.2020 Enkelte feilmeldinger som vises ved siden av input-felter klarer ikke hente riktige data Ingen 1 Rettet 21.02.2020 EVU3-1743
13.12.2019 UU: Ting som er feilkodet som statusbeskjeder Skaper støy ved bruk av skjermleser 3 Rettet 18.02.2020 EVU3-1674
11.12.2019 UU: Tekst i logo-lenka oppfyller ikke formålet med lenka Vanskeliggjør navigasjon med skjermleser 3 Rettet 18.02.2020 EVU3-1659
16.01.2020 Etter registrert påmelding på kurs med automatisk tilbud og automatisk ja-svar, får brukeren beskjed om at "søknaden" er registrert i stedet for "påmeldingen" Ingen 1 Rettet 14.02.2020 EVU3-1745
28.01.2020 Påmelding: Datovelger mangler i fra- og til-dato-felter i Internet Explorer og Safari. Fører til krasj med mindre brukeren skriver inn datoen på format ÅÅÅÅ-MM-DD Bruk en annen nettleser 3 Rettet 14.02.2020 EVU3-1786, RT374855
28.01.2020 Profil: Redigering av fødselsdatofeltet krasjer i Internet Explorer og Safari Bruk en annen nettleser 3 Rettet 14.02.2020 EVU3-1786, RT374855
28.01.2020 Ny bruker: Redigering av fødselsdatofeltet krasjer i Internet Explorer og Safari (gjelder brukere som logger på med sosiale medier) Bruk en annen nettleser 3 Rettet 14.02.2020 EVU3-1786, RT374855
28.01.2020 Påmelding: Feil ved automatisk scrolling før og etter dokumentasjonssteget Ingen 2 Rettet 14.02.2020 EVU3-1784
22.01.2020 Søknader: Knappen for å legge til dokumentasjon vises i noen tilfeller for kurs der det ikke er mulig å laste opp dokumentasjon Ingen 2 Rettet 14.02.2020 EVU3-1765
22.01.2020 Påmelding: Meldingen om at mobiltelefon og e-post er obligatorisk, vises øverst på skjermen. Det kan være utenfor skjermbildet til brukeren Bruk en større skjerm 2 Rettet 14.01.2020 EVU3-1762
21.01.2019 Dersom det (i FS-klienten) registreres en lokal svarstatuskode på et tilbud om venteliste, fremstår det på EVUweb som om tilbudet er akseptert Ikke benytt lokale svarstatuskoder 3 Rettet 06.02.2020 EVU3-733
14.01.2020 Min side: Varsel om manglende dokumentasjon mangler engelsk tekst Ingen 1 Rettet 04.02.2019 EVU3-1737
19.03.2019 Apptekster med tabulatorskift fører til krasj i appen Ikke legg inn tekster med tabulatorskift 3 Testet at det ikke feiler lenger 24.01.2019 EVU3-954
06.01.2020 Opprett bruker: Enkelte ulogiske fødselsdatoer kan føre til krasj i APIet Oppgi riktig fødselsdato 2

Rettet

15.01.2020

EVU3-1713
31.10.2019 Internet Explorer: Bakgrunnsfarge for footer dekker ikke hele footeren ved noen zoom-innstillinger Bruk en annen nettleser 1 Rettet 15.01.2020 EVU3-1584
11.11.2019 Kurskatalogen: Knapp for å endre søknad vises for søknader som har en status som gjør at de ikke kan endres lenger Ingen 2 Rettet 15.01.2020 EVU3-1598
11.11.2019 Kurskatalog, kurssiden og søknadssiden: Knapp for å endre søknad vises for søknader med status Påmeldt Ingen 2 Rettet 15.01.2020 EVU3-1599
11.11.2019 Pålogggingssiden: Usynlig fokuspunkt i internet explorer påvirker muligheten til tastaturnavigering Bruk en annen nettleser 3 Rettet 15.01.2020 EVU3-1621
18.12.2019 Påmelding: Adresser flyter utover skjermbildet på mobilvisning Ingen 1 Rettet 15.01.2020 EVU3-1697
20.12.2019 Problem med visning av e-poster med lange emnefelt Ingen 2 Rettet 15.01.2020 EVU3-1713
31.10.2019 Ny innloggingside: Usynlige fokuspunkter i Internet Explorer mellom sosiale medier-knappene ved tab-navigering Bruk en annen nettleser 3 Rettet 15.11.2019 EVU3-1581
28.05.2019 Horisontal scrollbar ved zoom på kurssiden Ingen 3 Rettet 6.8.2019 EVU3-1109
12.04.2019 Dersom en bruker forsøker å fullføre en søknad som allerede er fullført, eller opprette en søknad som allerede er opprettet, får ikke brukeren beskjed om dette. Situasjonen kan oppstå hvis brukeren har påmelding til samme kurs åpen i flere vinduer/faner i nettleseren samtidig. Last inn siden på nytt, evt. unngå å ha applikasjonen åpen i flere nettleservinduer samtidig. 2 Rettet 6.8.2019 EVU3-996RT338997
28.05.2019 Logget-inn-som-banner (saksbehandlerinnlogging) er ikke 100 % responsivt Ingen 3 Rettet 6.8.2019 EVU3-1108
29.05.2019 Hvis en bruker som har minst én aktiv søknad, forsøker å slette mobilnummer eller e-post, blir ikke slettingen gjort, men for brukeren ser det som slettingen ble utført Ingen 2 Rettet 11.05.2019 EVU3-1113
08.05.2019 Dokumentopplasting feiler dersom søkeren har et dokument i dokumentarkivet sitt med et linjeskift i merknadsfeltet Slett linjeskiftet fra merknadsfeltet. 3 Rettet 07.06.2019 EVU3-1041RT341928RT343867
02.05.2019 Deltakere blir av og til opprettet med feil fødselsdato Korrekt fødselsdato må legges inn i FS 3 Rettet 07.06.2019 EVU3-1025, RT341233
18.02.2019 Dokumentopplasting: Dersom en saksbehandler har fjernet et dokument fra søknaden i FS-klienten, er det ikke mulig for brukeren å legge det til igjen. Vent med å fjerne dokumenter fra søknaden til etter ettersendingsfristen. 3 Rettet 07.06.2019 EVU3-831
18.12.2018 Applikasjonen håndterer ikke kurskoder og tidsangivelseskoder med skråstrek i seg riktig Ikke putt skråstrek i kurskoden 3 Rettet 27.05.2019 EVU3-636
23.11.2018

Det er ikke mulig for saksbehandler å logge inn hvis hun ikke også eksisterer som deltaker.

Oppdatering 05.02.2019: Det er nå mulig å logge inn, men for å bruke applikasjonen, må saksbehandleren opprette en brukerkonto (hun blir da opprettet som deltaker)

Oppdatering 10.04.2019: Ser ut som det feiler igjen, i hvert fall i enkelte tilfeller.

Opprett en deltakeroppføring med samme fødselsnummer som er angitt på saksbehandleren 2 Rettet 22.05.2019 EVU3-597
29.03.2019 Bokmålslogo blir ikke hentet i Internet explorer Bruk en annen browser 2 Rettet 07.05.2019 EVU3-972
23.01.2019 Dersom en søker takker nei til ventelisteplass, eller trekker seg fra venteliste, får søknaden status "Trukket", i stedet for "Trukket fra venteliste". Ingen 2 Rettet 24.04.2019 EVU3-735
21.03.2019 Fullførknappen forsvinner ikke hvis brukeren går inn på søknaden sin igjen uten å har lastet inn siden på nytt   2 Rettet 01.04.2019 EVU3-957
27.02.2019 Kontaktinfo: Telefonlandvelgeren blir forvirret av landkode +1, som deles av flere land   2 Rettet 08.03.2019 EVU3-860
04.01.2019 Planinfo-steget krasjer hvis planinfoteksten inneholder anførselstegn Tilpass teksten 3 Rettet 04.04.2019 EVU3-675
04.01.2019 Problem med filnedlasting i Chrome. Bruk en annen browser 3 Rettet 14.02.2019 EVU3-674
02.01.2019 .docx-filer ble korrupte ved nedlasting (men kunne fortsatt åpnes og leses) Ingen 2 Rettet 14.02.2019 EVU3-662
23.01.2019 Ved opplasting av mange filer samtidig, blir ikke alle statusmeldingene synlige.  Ingen 1 Rettet 13.02.2019 EVU3-736
24.01.2019 Dersom en søker knytter et dokument til søknaden sin, blir ikke feltet "Ubehandlede dokumenter" satt til J i bildet kursdeltakelse i FS-klienten. Saksbehandler må sjekk søkers dokumentarkiv, som før. 3 Rettet 30.01.2019 EVU3-739
17.01.2019 Dersom alle datoer er satt, er det mulig å opprette søknad på kurs som har N i feltet Publiser EVUweb 3 Ikke sett datoer hvs dette feltet har N 3 Rettet 28.01.2019 EVU3-482
04.01.2019 Planinfo krasjer ved lange tekster Tilpass teksten 3 Rettet 24.01.2018 EVU3-682
25.01.2019 Ved gjenbruk av samme kursspørsmål på flere kurs, blir visningen av spørsmål fordoblet for søkere som har svart på samme spørsmål på et annet kurs tidligere. Ikke gjenbruk spørsmål 3 Rettet 28.01.2018 EVU3-743
17.01.2019 Oppretting av bruker gir konsekvent feilmelding Ingen 3 Rettet 24.01.2018 EVU3-717
20.12.2018 Pålogging med ID-porten feiler Ingen 3 Rettet 18.01.2018 EVU3-649
04.01.2019 Personprofil krasjer for deltakere uten statsborgerskap Ingen 3 Rettet 18.01.2018 EVU3-660
09.10.2018 Pålogging feiler i Edge Bruk en annen nettleser 3 Rettet 18.12.2018 EVU3-434
Publisert 23. nov. 2018 11:01 - Sist endret 3. apr. 2020 10:16