Kjente feil

På denne siden finner du oversikt over kjente feil i EVUweb. EVUweb er nå under omskriving, og i utgangspunktet gjøres det ikke mer utvikling på den gamle applikasjonen (EVUweb2), utover retting av kritiske feil.

Feil som skal rettes i EVUweb 2

Andre feil (vil i utgangspunktet ikke bli rettet før i EVUweb 3)

  • Registrering av søknad feiler ved forsøkt på å knytte dokument med ikke-godkjent dokumenttype.
    • Problem:Dersom en søker har et dokument i dokumentarkivet sitt som ikke er på lista over dokumenttyper som er godkjent for bruk i EVUweb (EVUweb bruker samme liste som Studentweb her etter det jeg forstår), vil registrering av søknad og dokumentopplasting feile. 
    • Vurdering: Siden vi planlegger å stenge ned EVUweb2 i løpet av 2019, vil feilen ikke bli rettet i EVUweb2. Det er sannsynligvis ikke mange deltagere som vil bli berørt av dette problemet. Dersom problemet skulle oppstå flere ganger, vil vi gjøre en ny vurdering av om vi skal rette feilen. 
Publisert 30. nov. 2017 10:10 - Sist endret 9. mai 2019 15:53