EpN

Videreutvikling av EpN

Prosjekt i 2017-2019

På bakgrunn av flere ønsker ble det i 2017 satt i gang et prosjekt for å videreutvikle EpN. Applikasjonen hadde da vært i drift i flere år.

Nyutviklingen som da startet, viste seg å være mer tidkrevende enn forventet. Tidligere teknologivalg og kvalitet på kode var noen av årsakene til at funksjonalitet som tidligere hadde fungert nå sluttet å virke. Det ble derfor brukt mye tid på å rette opp nye feil som oppstod i utviklingsarbeidet samtidig som utviklingen fortsatte. Tiden som skulle ha brukt å på å lage ny funksjonalitet, gikk ofte med til å redusere teknisk gjeld*. Før sommeren i 2019 kom prosjektet til et punkt hvor Unit så seg nødt til å ta en fot i bakken og midlertidig stanse prosjektet. Det ble samtidig besluttet at nødvendig utredningsarbeid, samt kartlegging av applikasjonens tekniske helsetilstand, må gjennomføres før prosjektet kan starte opp igjen.

Prosjekt i 2020-2021

Vår 2020

Våren 2020 vil bli brukt til nødvendig forarbeid for å igjen kunne ta opp videreutviklingen. Arbeidet vil i all hovedsak handle om å utrede arkitektur- og teknologivalg, rydde i teknisk gjeld, kartlegge institusjonenes behov knyttet til vurderingsfunksjonalitet og fastsette mål, gevinster og planlegge utviklingsarbeidet.

Utviklingen planlegges å starte opp igjen over sommeren 2020.

Høst 2020

Utviklingsarbeidet høsten 2020 handler i hovedsak om:

  • ny funksjonalitet for opprettelse av vurderingskombinasjoner
  • omskriving av administratorfuksjoner til ny teknologi

(Vurderingsfunksjonaliteten testes av institusjonene 1.-11. september 2020.)

I tillegg vil prioriterte oppgaver være:

  • varsel i FS ved endringer som kan være i konflikt med EpN-emner
  • Kommentarer, Flyt- og Lagrehistorikk for studieprogram
  • undersøke mulighet for mer fleksibel henting og overføring av emner og studieprogram
  • vurdere øvrige mottatte ønsker

*Forklaring av uttrykket "Teknisk gjeld":
Når et produkt har levd en liten stund, for så å skulle videreutvikles, oppdager man av og til at koden kunne vært skrevet på en annen måte som i det videre utviklingsarbeidet vil være mer hensiktsmessig. Hvis man ikke rydder i teknisk gjeld kan nyutvikling lett føre til at deler av koden ikke fungerer slik den er tenkt, altså at det oppstår feil i det de delene av produktet som tidligere er utviklet. Ved å ta tak i den tekniske gjelden rydder man i koden. Dette kan kreve litt arbeid, men vil på sikt ofte være tidsbesparende.

Publisert 5. feb. 2020 20:38 - Sist endret 1. sep. 2020 12:38