print logo

Feilmelding/Error message

På grunn av arbeid med student-databasene i forbindelse med fusjonering av institusjoner, er ikke studentweb og søknadsweb tilgjengelige

Gjelder for følgende institusjoner og i perioden

Institusjon Tidligere institusjoner Periode
Høyskolen Kristiania CK, NKF, NKS og NH 18.2 - 22.2
VID BSH, DHS, HDH og MHS 15.2 -19.2
NTNU NTNU, HIG, HIALS og HIST 18.2 - 22.2
UIN UIN, HINT og HINE 23.2 -  29.2
UIT UIT, HIH og HIN 29.2 - 4.3

 

Due to work with student databases in connection with the merge of institutions, the student-web and the application-web is not accessible 

This applies to the following institutions and in the period

Institution Former institutions Period
Kristiania University College CK, NKF, NKS og NH 18.2 - 22.2
VID BSH, DHS, HDH og MHS 15.2 -19.2
NTNU NTNU, HIG, HIALS og HIST 18.2 - 22.2
UIN UIN, HINT og HINE 23.2 -  29.2
UIT UIT, HIH og HIN 29.2 - 4.3

 

 

 

Publisert 4. feb. 2016 13:54 - Sist endret 5. feb. 2016 09:31