print logo

Feilmelding/Error message

På grunn av arbeid med student-databasene i forbindelse med fusjonering av institusjoner, er ikke studentweb og søknadsweb tilgjengelige

Gjelder for følgende institusjoner og i perioden

Institusjon Tidligere institusjoner Periode
     

Dersom din institusjon ikke er på listen, må du kontakte institusjonen.

Due to work with student databases in connection with the merge of institutions, the student-web and the application-web is not accessible 

This applies to the following institutions and in the period

Institution Former institutions Period
     

If your institution is not listed, please contact the institution.

 

 

Publisert 4. feb. 2016 13:54 - Sist endret 2. mar. 2016 12:55