FS-kontakter

Alle institusjoner har oppnevnt en person som er kontaktperson overfor CERES. Kontaktpersonen skal koordinere mellom CERES og egen institusjon, og sørge for forankring av FS i egen organisasjon. Kontaktpersonen benyttes til høring og andre henvendelser som angår FS ved institusjonen.

Tips: Klikk på aktuell kolonnetittel for å sortere listen alfabetisk/kronologisk.

Institusjonsnavn Kortnavn Kontaktperson(er)
Ansgarskolen ATH

Thorkild Bruhn
Kontaktes på
fs-hjelp@ansgarskolen.no

Arkitektur- og designhøgskolen AHO Reier Møll Schoder
Det teologiske menighetsfakultet MF Rune Vik
Dronning Mauds Minne Høgskole DMMH

Asger Hagerup (har permisjon ut august 2018)

Kontaktes på studiesystemer@dmmh.no

F.o.m. 1.1.2018: Anne Lise Mølmann

Fjellhaug Internasjonale Høgskole FiH Ingar Takanobu Hauge
Forsvarets høyskoler FHS

Per Arne Krumsvik (permisjon)

Håkon Lindberg

Høgskolen i Innlandet HINN

Rannveig Haug

Berit Kletthagen
Høgskolen i Molde HiM

Svein Halvorsen frem til 1. mars 2018

Etter 1. mars: Svein Ivar Halvorsen
Kontaktes på fs-drift@himolde.no

OsloMet – Storbyuniversitetet OsloMet

Gro Christensen

Kontaktes på fs-hjelp@hioa.no

Høgskolen i Sørøst-Norge HSN

Hans Jacob Berntsen

kontaktes på fs-kontakt@usn.no

 

Høgskolen i Østfold HiØ Annette Øyen
Høgskulen på Vestlandet HVL Kjetil Hågenvik
Høgskulen i Volda HVO

Marit Vartdal Engeseth

Høyskolen Diakonova HD Joachim Hvoslef Krüger
Høyskolen Kristiania HK Henrik Røneid
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Simon Friis Larsen
Kunst- og designhøgskolen i Bergen KHiB Ingjald Selland
Kunsthøgskolen i Oslo KHiO Øystein Sørvik
Lovisenberg diakonale høgskole LDH Tuva Stang 
NLA Høgskolen NLA Morten Rasmussen
Norges handelshøyskole NHH Maj-Brit Iden
Norges Idrettshøgskole NIH Grethe Nilsen
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU Thor Højgaard Anti
Norges musikkhøgskole NMH Jan Erik Johansen
Nord Universitet NORD Bente Duun
Noroff Noroff Ernst Sundt
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet NTNU

Sven Erik Sivertsen 

Kontaktes på fsgruppe@adm.ntnu.no

Spørsmål og erfaringsutveksling på kompetanseområder rettes til fshjelp@adm.ntnu.no

Politihøgskolen PHS

Else Elfstedt

Samisk høgskole SH

Berit-Ellen Eira

Samordna opptak SO Marit B. Rønning
Universitetet i Agder UiA Dag Olav Nilsen
Universitetet i Bergen UiB Øystein Ørnegård
Kontaktes på fs-hjelp@ua.uib.no
Universitetet i Oslo UiO Lena Finseth 
Kontaktes på fs-core@admin.uio.no
Universitetet i Stavanger UiS Tor Erga
UiT Norges arktiske universitet UiT

Espen Kristensen

Kontaktes på
fs-kontakt@adm.uit.no

UNIS - The University Centre in Svalbard UNIS Ruben Eidesen
VID - vitenskapelige høyskole VID

Linda Novak

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology WACT Terje Naume

 

 

Publisert 2. apr. 2012 10:22 - Sist endret 15. jan. 2018 14:39