EpN

Formål:

Mandat

Ekspertgruppen skal arbeide med å spesifisere nye løsninger i EpN. Ekspertgruppen skal vurdere og prioritere ønsker som sendes inn fra institusjonene.

Ledes av

CERES

Medlemmer

Medlemmer av EpN-gruppen

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 28. juni 2017 13:39