Ekspertgrupper

Hver ekspertgruppe blir oppnevnt ved behov med et eget mandat.

Rutiner vedrørende ekspertgrupper

Ny ekspertgruppe

Styret for FS oppnevner nye ekspertgrupper, basert på forslag fra Planleggingsgruppen.

Ny representant

Når et medlem slutter i en ekspertgruppe, for eksempel på grunn av permanent jobbskifte, sender FSAT ut en e-post til kontaktlisten om at det er ledig plass i gruppen, samt hvilken erfaring en ny representant bør ha. Oppnevning behandles deretter i Planleggingsgruppen.

Vikar

Dersom et medlem skal være midlertidig borte fra gruppa og institusjonen selv kommer med forslag til en vikar, meldes dette til FSAT slik at deltakelsen kan godkjennes.