Forvaltning

FS utvikles og forvaltes av ansatte i CERES.

CERES sin oppbygning

CERES består av fem seksjoner:

 • Seksjon for stab og støtte
 • Seksjon for kompetansevurdering
 • Seksjon for systemutvikling
 • Seksjon for systemforvaltning
 • Seksjon for forskningstjenester

Utvikling

Utvikling av FS foregår i all hovedsak av ansatte i Seksjon for systemutvikling.

Seksjonen jobber bl.a. med følgende oppgaver:

 • Feilrettinger
 • Nyutvikling
 • Oppgraderinger
 • Mindre tilpasninger
 • Videreutviklinger
 • Systemdokumentasjon

Forvaltning

Forvaltning av FS foregår i all hovedsak av ansatte i Seksjon for opptak og studieadministrative systemer, Gruppe studieadministrative systemer.

Gruppen jobber bl.a. med følgende oppgaver:

 • Brukerstøtte
 • Kurs
 • Nyutvikling
 • Videreutviklinger
 • Dokumentasjon
 • Ansvar for avtaleforvaltning

Drift

Du kan lese om drift av FS på våre driftssider.