Kontaktpunkter ifm drift

Når det oppdages driftsstans, treghet i systemet, feil i systemet eller lignende ved en institusjon, skal FS-kontaktpersonen kontakte fs-support@fsat.no (RT-kø) omgående. FS-support tar en første gjennomgang av saken og sender eventuelt videre til aktuelle miljøer i driftsorganisasjonen på USIT hvis saken ikke kan løses direkte.

FSAT benytter følgende kontaktpunkter i forbindelse med driftsinformasjon til institusjonene

Kontaktpunkt Formål

FS-Kontakter

-i tilfeller hvor FS er nede

felles-fsdrift@fsat.no

-felles informasjon til institusjonene vedrørende drift av FS 

fs-drift@NN.no

-informasjon om driftsspørsmål til den enkelte institusjon

E-postlisten vedlikeholdes av den enkelte institusjon

fs-fs0N@usit.uio.no

-beskjeder til de ulike institusjonene som inngår i en av VPD-basene

fs-dist@fsat.no

-informasjon fra utviklere til driftere om oppgraderinger, klient, fliser osv.

Kopi sendes FS-kontakter

Publisert 7. mai 2014 11:19 - Sist endret 17. jan. 2017 13:06