print logo

Feilmelding/Error message

På grunn av arbeid med student-databasene i forbindelse med fusjonering av institusjoner, er ikke studentweb, søknadsweb og EVUweb tilgjengelige

Gjelder for følgende institusjoner og i perioden

Institusjon Tidligere institusjoner Periode
Høgskulen på Vestlandet, HVL Høgskolen i Bergen HiB, Høgskolen Stord/Haugesund, HSH og Høgskulen i Sogn og Fjordane HiSF 20.2 - 24.2
Høgskolen i Sørøst- Norge, HSN Høgskolen i Buskerud og Vestfold HBV og Høgskolen i Telemark HiT 24.2 - 6.3

Dersom din institusjon ikke er på listen, må du kontakte institusjonen.

Due to work with student databases in connection with the merge of institutions, the student-web, the application-web, and Further Education Web is not accessible 

This applies to the following institutions and in the period

Institution Former institutions Period
Høgskolen på Vestlandet, HVL Bergen University College HiB, Stord/Haugesund University College, HSH og Sogn og Fjordane University College HiSF 20.2 - 24.2
The University College of Southeast Norway, USN Buskerud and Vestfold University College HBV og Telemark University College HiT 24.2 - 6.3

If your institution is not listed, please contact the institution.

 

 

Publisert 4. feb. 2016 13:54 - Sist endret 21. feb. 2017 13:25