Feilmelding/Error message

På grunn av arbeid med student-databasene i forbindelse med fusjonering av institusjoner, er ikke studentweb, søknadsweb og EVUweb tilgjengelige

Gjelder for følgende institusjoner og i perioden

Institusjon Tidligere institusjoner Periode
Høgskolen i Sørøst- Norge, HSN Høgskolen i Buskerud og Vestfold HBV og Høgskolen i Telemark HiT 24.2 - 6.3

Dersom din institusjon ikke er på listen, må du kontakte institusjonen.

Due to work with student databases in connection with the merge of institutions, the student-web, the application-web, and Further Education Web is not accessible 

This applies to the following institutions and in the period

Institution Former institutions Period
The University College of Southeast Norway, USN Buskerud and Vestfold University College HBV og Telemark University College HiT 24.2 - 6.3

If your institution is not listed, please contact the institution.

 

 

Publisert 4. feb. 2016 13:54 - Sist endret 24. feb. 2017 16:26