Feilmelding/Error message

På grunn av arbeid med student-databasene i forbindelse med fusjonering av institusjoner, er ikke studentweb, søknadsweb og EVUweb tilgjengelige

Gjelder for følgende institusjoner og i perioden

Institusjon Tidligere institusjoner Periode
VID Vitenskapelige høgskole VID Vitenskapelige høgskole og Høgskolen Diakonova 13.2 - 16.2
HINN Høgskolen i innlandet Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer 16.2 - 24.2

Dersom din institusjon ikke er på listen, må du kontakte institusjonen.

Due to work with student databases in connection with the merge of institutions, the student-web, the application-web, and Further Education Web is not accessible 

This applies to the following institutions and in the period

Institution Former institutions Period
VID Specialized University VID Specialized University and Diakonova University College 13.2 - 16.2
Inland Norway University of Applied Sciences  Hedmark University College and Lillehammer University College 16.2 - 24.2

If your institution is not listed, please contact the institution.

 

 

Publisert 4. feb. 2016 13:54 - Sist endret 23. feb. 2018 12:29