Drift av FS

På denne siden finner du oversikt over rutiner for drift av FS. Det gjelder driftsmeldinger ved driftsstans og planlagt nedetid, rutiner for oppgradering og feilretting, kloninger og hvilke kontaktpunkter som brukes.

Driftsansvar

Fra 01.01.2014 overtok Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT, nå CERES) det formelle driftsansvaret for FS med den tekniske driften hos UiO ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). Tidligere har UNINETT hatt dette ansvaret.

En viktig årsak til endringen rundt FS er en forenkling rundt brukerstøttepunkter og raskere responstider. Fra 01.01.2014 skal alle brukerstøtte henvendelser gå til fs-support@fsat.no.

Driftsrutiner

Driftsrutinene gjelder for FS-databaser, FS-klient, Terminalservere, EpN, Studentweb, Søknadsweb, Fagpersonweb, EVUweb, Nominasjonsweb, FSWS, RUST, GAUS og Vitnemålsportalen.

Oppdages driftsstans, treghet i systemet, feil i systemet eller lignende ved en institusjon, skal FS-kontaktpersonen kontakte fs-support@fsat.no (RT-kø) omgående.

Forslag til forbedringer?

CERES har jevnlige møter med USIT-drift for å gjøre driftingen av FS så rask og effektiv som mulig. Har du forslag til forbedring av driftsrutinene kontakt fs-support@fsat.no