Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. (Trykk på aktuelt spørsmål for å se svaret).

Opptak

FS158.001, Mange søkere blir ikke faget opp av rutinen. Hva skyldes det?

Det er en del krav for å bli fanget opp av rutinen 158.001. For det første må nattjobben for vitnemålskontroll være kjørt.

(NB! Vitnemålskontrollen er en svært tung jobb å kjøre, så derfor går den på natten. I perioden rett før opptaket, hvor det er mange filsendinger til og fra SO og ikke så mange nye vitnemål, må dere tvangskjøre denne jobben før 158.0001 kjøres. Husk å være tålmodig, siden det tar litt tid å sjekke alle, og derfor tar jobben lang tid. Det er fort gjort å tro at FS henger, men det gjør den ikke, den bare trenger tid for å bli ferdig.

Tvangskjøring finner dere i Opptak, bilder og nederste valget  Initier nattjobb for vitnemålskontroll. Der finnes en knapp for tvangskjøring.)

Deretter må følgende være oppfylt

Søknad samlebildet NOM

 

• Kan behandles=Blank

• Forkastet=Nei

• Behandlingsstatus vitnemål= Godkjent, Dersom vitnemålet ikke dukker opp i underbildet, så forsøk en miniimport og se opp det da kommer på plass. Dersomdet hjelper, og det gjelder mange søkere, kan det være lurt å bestille en ny komplettfil fra SO med vitnemålsdata.

Vgdokument samlebilet

• GSK OK = J (Dette er skolens GSK vurdering)

• Kvalifisert = J (Dette er kontrollmotorens beregning)

• Dokumentasjonsstatus <> A

• Løpskode. Den løpskoden som gjelder dette vitnemålet må ha verdi i feltet Grunnlag GSK. (Se under)

NVB-Løp

NVB-Løp

Doktorgrad

012.001 I rapporten 012.001 kommer det frem en kolonne Vitenskapsdisiplin. Her kommer kodene 710 og -1 frem. 710 har vi funnet at er bl.a. veterinærmedisin så det er OK. Hva er -1 og i hvilket felt hentes disse kodene?

I tabellen Fag er det et felt for å legge inn vitenskapsdisiplin (dobbeltklikk i feltet for å finne kodetabellen for vitenskapsdisiplin). Dere må knytte alle fagkodene dere benytter til en vitenskapsdisiplin i bildet Fag.

Rapportering

010.001 Vi mangler verdier i feltet studieprogresjon i FS. Når jeg går inn i modulen studieprogram og progresjonsregel får jeg bare lov å sette inn UKJENT! Er det her feilen ligger? Kan noen hjelpe meg?

Hadde ikke noe med det feltet å gjøre. Dere hadde ikke kjørt 357.001 for Høst 2012. Har gjort det nå og generert 011.002 Registrerte studenter på nytt. Dere kan nå overføre denne på nytt til NSD. Som dere ser er det nå verdi i feltet Progresjon.

010.001 Er master (580) rekna som vidareutdanning i definisjonen i Studieprogram samlebilde? Vi har ikkje registert det som vidareutdanning, men spørsmålet dukka opp frå ei avdeling no i samband med rapporteringa.

Nei, det er det ikke. Videreutdanning er spesielt tilrettelagt utdanning. Med spesiell tilrettelegging menes her at tilbudene både mht. målgruppe, faglig innhold og pedagogisk tilnærming, har en intensjon om å være videreutdanning tilpasset behov i samfunns- og arbeidsliv.

010.001 Ser at når jeg kjører rapporten FS010.001 studieprogram så kommer de fleste av progarmmene med verdi i siste kolonne for Studiepoengkrav. Men noen studier står det blank på uten at jeg finner ut hvorfor. Hvor hentes verdien i dette feltet fra?

Dette er hentet fra Studieprogram samlebilde og underbildet Kvalifikasjon, for den kvalifikasjon som programmet fører frem til

010.002 Ang nytt rapporteringskrav til DBH - vi skal rapportere om eit emne er eit bacheloreller masteroppgåveemne. Eg finn ikkje ut kvar vi skal registrere i FS om det er eit slikt emne. Har sjekka på Emnesamlebilde, men finn ikkje noko relevant felt. Kvar registrerer vi denne variabelen?

0: Emnet representerer ikke bachelor eller masteroppg.

1: Emnet representerer bacheloroppgave – rapporteres dersom feltet Oppgave/avhandling har verdi J og emnet er på nivå 300-499 og 800.

2: Emnet representerer masteroppgave - rapporteres dersom feltet Oppgave/avhandling har verdi J og emnet er på nivå 500-599 og 850.

010.001 Ser at når jeg kjører rapporten FS010.001 studieprogram så kommer de fleste av progarmmene med verdi i siste kolonne for Studiepoengkrav. Men noen studier står det blank på uten at jeg finner ut hvorfor. Hvor hentes verdien i dette feltet fra?

Dette er hentet fra Studieprogram samlebilde og underbildet Kvalifikasjon, for den kvalifikasjon som programmet fører frem til

010.002 Nesten alle våre emne har i rapporteringssamanheng nivåkode LN eller HN. Dette er også i tråd med DBH sin dokumentasjon, sjå http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/tabell.action?tabellId=208 [Open URL] Unnataket er PPU-emna som får NSD-kode AR (har studienivå 350). Blir dette rett? Slik eg forstår dokumentasjonen frå DBH skal emna ha verdiane LN, HN, FU eller VS, medan studieprogramma m.a. kan ha koden AR

På PPU-emnene kan dere benytte 300. Nivåkodene er endret slik at 350 ikke skal benyttes på emner, bare program og grad. Dere kan jo forhøre dere med NSD om det er behov for å skille ut PPU-emnene. I så fall må vi ha en ny nivåkode. Det er jo uansett mulig å finne disse emnene via programtilknytningen.

010.003 Avsluttet kvalifikasjon - kommer i NSD-rapport FS010.003

Dersom koden er i bruk i en av de andre tabellene, så kommer den med. For eksemplet kan kvalifikasjonskoden finnes i tabellen dbh-studieprogram. Dersom studieprogram-tabellen genereres på nytt, og deretter kvalifikasjonstabellen, så burde kvalifikasjonen forsvinne.

011.002 Får følgende feilmelding: https://dimp.nsd.uib.no/dataValideringLogg.do?leverttabellId=46230&datafilId=41833&tilbake Url= [Open URL] "Finner ikke verdien i tabellen "Studieprogram". De kommer med "UPLASSERT" i felt 8 i FS011.002 "stud_registrert_h12". Stud. adm. vet ikke løsningen mht. hva de skal endre i Skjermbildet for disse 2 studentene slik at det ikke genererer Feilmelding i NSD.

Ved beregning av studieprogramtilhørlighet er det et krav om at studenten skal ha vært aktiv på dette programmet mer enn 5 dager i perioden 01.09 til 30.11. Det er ingen av disse. Dersom dere ikke skal rapportere dem må dere sette registerkortet ugyldig. Dersom dere skal rapportere dem må dere legge inn studieprogram og kull manuelt i registerkortbildet.

011.002 Jeg sliter med å forstå HVOR jeg skal rette opp det som fører til feilmeldingene under. Når jeg kjører rapporten "registrerte studenter", blir det feil på 56 stk. Feil skal være at de er har studieprogramverdi "uplassert". Disse studentene er for det første ikke aktive studenter - de har sluttet - så jeg forstår ikke hvorfor de blir med i rapoorten. Og for det andre av dem, har de (iallefall mange) plassering på et studieprogram også. Jeg forstår hvaqa feilmeldingen sier, men jeg forstår ikke hva jeg skal rette opp i FS for å få det riktig.... Kan dere hjelpe?

Dersom dere ikke skal rapportere disse kan dere sette registerkortet til Ugyldig. Det gjøres i registerkortbildet. Noen ganger er det ønskelig å ha med studenter som har sluttet, f.eks. dersom de har deltatt en del av semesteret,så derfor er det ikke noen automatikk i at disse ikke skal komme med. Dette gjøres i Modulen semesterregistrering, bilder, registerkort.

011.002 Ifm rapportering av registrerte studenter til DBH så får jeg 14 studenter som legger seg på institusjonsnivå istedenfor fakultet. Dette er studenter som er UPLASSERT (i datauttrekket). Disse har semesterregistrert seg og betalt avgift, men så har de etterpå sluttet eller fått permisjon. Må jeg gå igjennom og rette disse i reg.kortet manuelt sånn at de ikke blir med i rapporteringen? Det vil jo alltid være noen slike ......

Vil tro disse er studenter på program der det er satt "Krev studierett for plassering - NSD". Da vil ikke 357.001 klare å plassere verdi på registerkortet etter at de har opphørt studierett. De skal med i rapporteringen, så hvis dere ikke ønsker å ha dem uplassert, setter du verdi for studieprogram og kull manuelt på disse i registerkortene. For å unngå slik rusk, kan dere sette 357.001 til å gå som en databasejobb (du ser knapp i rutinebildet, velg deretter initier jobb). Da blir de plassert fortløpende før de slutter.

011.003 Jeg får ikke fram data når jeg prøver å lage datagrunnlag for denne nye tabellen (FS011.003). Skyldes det at den må genereres akkurat den 15.10?

Rutinen FS357.001 må først være kjørt (jmf rapporteringshåndboka). Sjekk om det er gjort.

011.004 Emner som er del av flere studieprogrammer. Spørsmålet er om det er mulig å rapportere avlagte eksamener i dette emnet kun som en del av hovedprogrammet

Slike emner rapporteres/fordeles på studieprogram etter følgende regler (hentet fra dokumentasjon): Beregning av studieprogram for resultat utføres i følgende rekkefølge; 1) Studieprogram registrert på selve resultatet (i protokollen) 2) Studieprogram for utdanningsplan emnet inngår i. Krever at studieretten er aktiv innenfor resultatsemesteret. 3) Studieprogram studenten har studierett på innenfor gitt termin, som omfatter dette emne. Denne koblingen oppgis i bildet Emne samlebilde – kartotekkort Studieprogram. Kun studieprogram markert med kryss for ”Rapportering” tas med. Dersom flere studieretter finnes, så vil sist tildelte studierett bli benyttet. 4) Emnets hovedstudieprogram (studieprogram-rapportering i bildet emne) 5) Dersom ingen av ovenstående punkter gir et studieprogram, gis verdien UPLASSERT. Så det er lagt opp til at resultatet skal følge det program studenten går på, og ikke rapporteres samlet på ett hoved-program.

011.004 På sykepleieutdannelsen har de et fag som mange stryker i, og må "konte". I vår var det 91 studenter i kullet, men i DBH fremkommer det at det var 134 eksamenskandidater: Vi antar at dette skyldes at mange har kontinuert eksamen, opptil flere ganger. Er det noe studiekonsulent kan gjøre i FS for å "få ned" dette tallet til det egentlige tallet 91?

Dersom de har flere forsøk , så har de vært kandidater flere ganger, på samme måte som de blir telt flere ganger om de konter i ulike terminer. En person kan være eksamenskandidat flere ganger på samme emne. Tallene skal ikke justeres.

011.007 Har oppdaget at vi har bommet på rapportering av FS011.007. Vi har misset på at det må genereres et grunnlag før man kan lage rapporteringsfilen. For oss gjelder dette vernepleier og sykepleierutdanning. Hvis jeg nå skulle ha laget grunnlaget for det som skulle vært rapportert for 2011, så er det opptak 2008 som skulle vært registrert for opptakstermin. Må man endre grunnlagsinformasjonen for hver gang det rapporteres, eller beregner FS selv normert tid ut i fra hva som er registrert på program?

Ja, du legger inn 2008 (for treårige løp) som grunnlag i bildet "grunnlag for fs011.007" (under rapportering-nsd i FS_System) Den regner seg framover til 2011, så til neste år må du endre til 2009 osv

012.001 I rapporten 012.001 kommer det frem en kolonne Vitenskapsdisiplin. Her kommer kodene 710 og -1 frem. 710 har vi funnet at er bl.a. veterinærmedisin så det er OK. Hva er -1 og i hvilket felt hentes disse kodene?

I tabellen Fag er det et felt for å legge inn vitenskapsdisiplin (dobbeltklikk i feltet for å finne kodetabellen for vitenskapsdisiplin). Dere må knytte alle fagkodene dere benytter til en vitenskapsdisiplin i bildet Fag.

012.001 Vi startet opp ett doktorgradsprogram høsten 2010, og har nå to personer i programmet som skal rapporteres, men jeg får dem ikke med i rapporten.

Det var ikke lagt inn dato opprinnelig slutt i student samlebildet. Har lagt det inn, lik sluttdato for finansiering, så nå kommer de med.

357.001 Initier jobb for oppdatering av Registerkort

Gå inn i 357.001: til høyre i bildet der er det en knapp for "databasejobb". Trykk der og slett evt. gammel jobb, før termin initieres. Denne kan med fordel kjøres manuelt også, rett før du tar ut studentrapporter til dbh. Med mindre man har spesiell grunn, er det greit å huke av for alle valgene i rutinen.

 

Publisert 24. mai 2017 13:06 - Sist endret 28. sep. 2017 16:24