Kurshefter fra FS-kurs

 

Navn

Versjon

Oppdatert pr.

FS Grunnkurs (PDF)

6.4

09.10.2009

FS-kurs 2 Studieelementer (PDF)

6.8

7.6

09.06.2011

20.10.2014

FS-kurs 4 Utdanningsplan (PDF)

6.8

7.3

31.10.2011

18.9.2013

FS-kurs 5 Undervisning (PDF)

Presentasjon fra superbrukerkurs i undervisning og praksis

7.1

7.7

05.11.2012

03.05.2015

FS-kurs 6 Vurdering

7.3

13.08.2013

FS-kurs 9 Doktorgrad (PDF)

5.3

27.06.2006

FS-kurs 11 Betaling (PDF)

6.8

01.02.2011

FS-kurs 50 Rapportering (PDF)

7.4

27.01.2014

Webinar om rapportering

8.0.6 04.10.2017

FS-kurs Etter og videreutdanning

7.6 23.02.2015

FS-Kurs Brevmodulen (PDF)

6.8

28.03.2011

FS-Kurs NOM-Opptak

7.7

23.03.2015

FS-Kurs Lokal opptak

7.5 05.05.2014

Framdriftsrapportering for PhD-studenter (PDF)

6.4

18.06.2009

Studentweb3 (PDF)

7.7 12.02.2015

Søknadsweb (PDF)

7.0 02.02.2012

Utveksling, Nomination og SøknadsWeb for utenlandske søkere (PP)

7.2 05.02.2013

FS-kurs i godkjenning/innpassing

 

7.9

 

 

06.12.2016

Webinar om godkjenning og innpassing

8.0 25.10.2017

FS-kurs i Kvalifikasjon

Presentasjon fra superbrukerkurs kvalifikasjon

7.5 29.09.2014

Overføring til utdanning.no

Overføring - teknisk løsning (ppt)

Overføring til utdanning.no (data i FS) (ppt)

Utdanning.no (ppt)

  7.6.2011

 

Publisert 11. apr. 2012 10:21 - Sist endret 2. mars 2018 08:17