FS-WebService

FS WebServices (FSWS) er et felles webservice-grensesnitt utviklet av FS-gruppa for å lette integrasjon mot institusjonenes FS-baser. Målet er å tilby et rikt API for vanlige integrasjonsbehov.

Kort om FS WebServices

Tjenesten omfatter integrasjon med tjenester hos institusjonen selv, f.eks. egne nettsider, portalsystemer, brukeradministrative systemer eller timeplanleggingssystemer, men også nasjonale instanser som institusjonen plikter eller ønsker å gjennomføre integrasjon med. Det skilles ikke mellom tjenester utviklet av institusjonene selv og løsninger utviklet for institusjonen av en tredjepartsleverandør. FSWS er en samling av SOAP-og REST baserte web-tjenester utviklet i Java. Tjenestene kjører p.t. på JBoss 6.0.1.EAP. Applikasjonen driftes av USIT.

Henvendelser

Vi ber om at alle hendvendelser om FSWS sendes til fs-support@fsat.no.

Meldinger vedrørende drift og nedetid blir sendt til fsws-users@fsat.no og fs-dist@fsat.no. Meldinger vedrørende ny versjon blir sendt til fsws-users@fsat.no, fs-dist@fsat.no og fs-kontakt@fsat.no.

Versjon

Gjeldene versjon av FSWS-Rest kan slås opp med:

Test: https://jboss-test.uio.no/fsrest/Versjon
Prod: https://fsws.usit.no/fsrest/Versjon

Publisert 13. feb. 2012 13:48 - Sist endret 23. okt. 2017 13:03