STAR

STAR er et datavarehus med studentdata, og da i hovedsak eksamensdata og gjennomstrømning.

Tableau

Presentasjons- og rapportverktøyet Tableau er et selvbetjent analyseverktøy med god brukervennlighet. Verktøyet vil kunne dekke behov både for standardrapportering og for skreddersydde maler.

Verktøyet har et webbasert brukergrensesnitt og støtter bruk av grafiske elementer og annen funksjonalitet som ivaretar en organisasjons visuelle profil.

Verktøyet kan brukes til ad-hoc analyse og egendefinerte rapporter. Verktøyet har støtte for skedulering av rapportkjøringer. Det er mulig å dele visualiseringer på mail, intranett eller andre samhandlingsplattformer, på tvers av organisasjonen. Tableau har støtte for å lage rapportmaler og  formatinnstillinger som lar seg kopiere på tvers av analyser og dashboards.

Verktøyet kan også benyttes i arbeidet for bedre datakvalitet ved å  hjelpe brukere å differensiere mellom feil i datasettet og faktiske avvik.

Visualiseringer laget i dette rapportverktøyet kan eksporteres til andre format og verktøy.

Relativt kort implementeringstid innebærer at man raskt vil kunne dra nytte av verktøyet og selv vil kunne produsere ønskede visualiseringer, rapporter og Dashboards.

Kostnader og antall lisenser

Kostnader for implementering og støtte for bruk av rapportverktøyet vil inngå i den årlige FS-kontingenten. Institusjonene vil i tillegg få dekket kostnader for alle sluttbruker lisenser (Tableau server). Avhengig av størrelse vil institusjonene har 1-2 Superbrukere (Tableau Desktop) 

Institusjonene må selv dekke kostnader knyttet til kjøp av øvrige Superbruker-lisenser. Ta kontakt med Ceres for pris da disse varierer med endringer i valutakurs.

 

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 12. mars 2018 12:20