ROMS

ROMS er en webapplikasjon laget for å bedre den digitale saksflyten fra en sak opprettes og til den avsluttes i arkiv. 


 

Hva er ROMS?

ROMS er en webapplikasjon laget for å:

  • bedre den digitale saksflyten fra en sak opprettes og til den avsluttes i arkiv.
  • forenkle kommunikasjon mellom søker, saksbehandler og fagpersoner som er tilknyttet en sak.
  • gi støtte for raskere og mer korrekt saksbehandling.

ROMS både mottar data fra FS og sender data til FS. Det jobbes med å koble ROMS med arkivsystemet Public360.

Hvem er ROMS laget for?

ROMS er et redskap for:

  • Saksbehandlere
  • Personer med myndighet til å fordele innkomne saker
  • Fagpersoner med oppgaver knyttet til en sak

Hva slags saker kommer i ROMS?

I prinsippet alle typer søknader og klagesaker. Men i første versjon vil det være begrenset til godkjenningssaker og klager på formelle feil ved eksamen. Det vil være saker som studenten selv oppretter via Studentweb.

Sakstyper blir utvidet etter hvert som applikasjonen tas i bruk.

Når kommer ROMS?

Applikasjonen er ennå ikke satt i produksjon, men første testversjon (1.0) vil bli klar for demobasene tidlig 2018.

Ta i bruk ROMS ved din institusjon

ROMS vil være tilgjengelig for alle FS-institusjoner, på lik linje med andre webapplikasjoner fra CERES. Vel å merke: de første versjonene vil kreve at man benytter Public 360 som sak- og arkivsystem. 

Kontakt fs-support for spørsmål om test og bruk av ROMS.

Publisert 15. nov. 2017 14:29 - Sist endret 21. des. 2017 09:18