Varsling om kjente feil

Område Feil

FS-database

Ingen varselmeldinger

FS-klient

Bildet Person Spesialtilpasning: Ved oppdatering av informasjon vil det kommer feilmelding om manglede update capability. Denne er rettet til FS8.0. Inntil videre må spesialtilpasning oppdateres i bildet Student vurdering samlebilde - kartotekkort Person tilp.

FS600.001 Karakterutskrift har en feil i versjon 8.0, som gjør at side 2 i karakterutskriften ikke blir tatt med når man genererer karakterutskrift med adresse. En tilsvarende feil oppstår i FS670.002 Vitnemål. Feilen er rettet i versjon 8.0r2.

FS WebService

Ingen varselmeldinger

Studentweb

En oversikt over endringer/rettelser som er utført etter siste leverte versjon av StudentWeb:

Siste endringer i Studentweb

SøknadsWeb

Søker mangler adresse:

Det har forekommet tilfeller hvor søker har manglet adresse. Da har søkeren gjerne vært innlogget i flere nettlesere samtidig, og registrert opplysninger i flere av sesjonene, både på siste innlogging og på tidligere innlogginger. Det jobbes med å rette dette.

EVU-web

Ingen varselmeldinger

Fagpersonweb

Ingen varselmeldinger

EpN

Ingen varselmeldinger

Studentbevis-app

Ingen varselmeldinger
Publisert 11. okt. 2012 11:10 - Sist endret 20. mars 2017 11:11