Ønsker dere å ta i bruk FS?

Det er i dag 40 utdanningsinstitusjoner som benytter FS.

Hvem kan bruke FS?

Alle institusjoner som kommer inn under Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr 15 med endringer av 01.12.2006 og senere endringer, har i utgangspunktet rett til å slutte seg til avtalen og ta i bruk FS, men tilgangen kan likevel begrenses i en periode dersom rene kapasitetsgrunner tilsier dette. Private høgskoler som får statstilskudd over kap. 0282 kan søke om å ta i bruk FS.

Kriterier

For å kunne søke om å bli en FS-institusjon, har styret for FS vedtatt at noen kriterier først må oppfylles: Krav til institusjoner som ønsker å ta i bruk FS

Publisert 27. okt. 2016 11:52 - Sist endret 16. aug. 2017 15:36