Flyt

Flyt er en webapplikasjon laget for å bedre den digitale saksflyten fra en sak blir opprettet og til den er avsluttet og arkivert.

Hva er Flyt?

Flyt er en webapplikasjon laget for å:

  • bedre den digitale saksflyten fra en sak blir opprettet og til den er avsluttet og arkivert.
  • forenkle kommunikasjonen mellom søker, saksbehandler og fagpersoner som er tilknyttet en sak.
  • gi støtte for raskere og mer oversiktlig saksbehandling.
  • sikrer at nødvendige dokumenter knyttet til en sak blir arkivert.

Flyt både mottar data fra FS og sender data til FS. Flyt er integrert med arkivsystemet Public360.

Hvem er Flyt laget for?

Flyt er laget for:

  • saksbehandlere
  • personer med myndighet til å fordele innkomne saker
  • fagpersoner med oppgaver knyttet til en sak

Hva slags saker kan behandles i Flyt?

I første versjon av Flyt vil ulike godkjenningssaker og klager på formelle feil ved eksamen kunne behandles. Dette er saker som studenten selv oppretter via Studentweb. I prinsippet kan alle typer søknader og klagesaker behandles i Flyt, så på sikt vil det komme flere sakstyper, etter hvert som applikasjonen tas i bruk.

Når kommer Flyt?

Første testversjon (1.0) er klargjort for demobasene til utvalgte institusjoner våren 2018. Første versjon i produksjon vil komme tidlig høst 2018.

Ta i bruk Flyt ved din institusjon

Flyt vil være tilgjengelig for alle FS-institusjoner, på lik linje med andre FS-relaterte webapplikasjoner fra Unit. De første versjonene av Flyt vil kun støtte arkivering til Public360, og for at institusjoner skal kunne benytte seg av arkiveringsfunksjonaliteten i Flyt vil de måtte ha Public360 som arkivsystem. Flyt kan også brukes uavhengig av arkiveringsfunksjonaliteten. 

 

Emneord: flyt
Publisert 15. nov. 2017 14:29 - Sist endret 29. mai 2018 13:47