Fagpersonweb

Fagpersonweb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via nettet, og skal kunne tjene som støtteverktøy i undervisningspraksisen.

Historikk

Tjenesten ble satt i produksjon i 2011 og er et tilbud til alle institusjoner. Høsten 2015 ble det satt i gang et prosjekt for videreutvikling av applikasjonen. I perioden høsten 2015 - høsten 2016 ble hele applikasjonen skrevet om til ny plattform og nytt design (FUN). Første versjon av ny Fagpersonweb kom i produksjon 6. januar 2017. I 2017 ble applikasjonen utvidet med en ny modul for sensurregistrering. Nyutviklingsprosjektet ble ferdigstilt 1. oktober 2017.

Versjon i produksjon

Fagpersonweb 2.3.5 - 11.12.2017 08:28

Publisert 13. feb. 2012 13:48 - Sist endret 11. des. 2017 15:46