EVUweb

EVUweb er en webapplikasjon for påmelding til etter- og videreutdanningskurs.

Applikasjonen ble i 2010 omskrevet til JBoss Seam, og er produksjonssatt ved de fleste institusjonene høsten 2011. I 2012 ble gammel EVUweb faset ut. Det har i etterkant av omskrivingen kun vært satt av tid til mindre vedlikehold, feilretting og noen prioriterte oppgaver.

Status

Versjon 1.3 ble distribuert februar 2013 med endringer for foretaksregistrering, ordinær søking og tekster.

Utviklingsplaner

Applikasjonen skal skrives om til ny plattform og nytt design (FUN). I forbindelse med nyskrivingen vil funksjonaliteten også gjennomgås og prioriterte saker på ønskelisten vil bli implementert. Arbeidet med ny EVUWeb startet i 2015. Selve nyskrivingen begynner i november 2017. Ingen endringer vil bli foretatt i dagens EVUWeb, kun feilrettinger vil bli foretatt.

Dokumentasjon av arbeidet med ny EVUWeb finnes på nettsiden til ekspertgruppen for EVU.

Versjon i produksjon

Publisert 13. feb. 2012 13:18 - Sist endret 12. jan. 2018 09:06