Personvernregler for Studentbevis-appen

Formål

Formålet med Studentbevis-appen er å gi studenter mulighet til å laste ned sin personlige semesterkvittering i digital form, slik at denne kan nyttiggjøres i situasjoner hvor personer har behov for å dokumentere at de har gyldig studentstatus. Appen vil med det fungere som digitalt studentbevis blant annet hos studentsamskipnader og kollektivtransportselskaper i Norge.

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Appen viser informasjon om studentens navn og studiested, og om studenten har betalt semesteravgift og semesterregistrert seg det inneværende semesteret. Appen viser også bilde av studenten som institusjonen har tatt til bruk for studentkort. Hvis appen ikke viser bilde av studenten, må studenten vise frem annen gyldig legitimasjon med bilde.

De personopplysningene som vises i appen hentes fra det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS), og opplysningene blir lagret lokalt på telefonen. Ved førstegangsbruk må appen være koblet til internett for å kunne laste ned informasjon. Man trenger ikke å være på internett for å bruke appen etter at man har logget inn.

Det er studenten selv som laster ned appen og logger seg på, og vedkommende styrer selv hvem det digitale studentbeviset vises til.

Det er frivillig for studenten å ta i bruk appen. Studenter som ikke ønsker å benytte appen kan, ved de fleste universiteter/høgskoler, bestille semesterkvittering på papir.

Innsyn og retting

Studentbevis-appen henter opplysninger om studenten fra Felles studentsystem. Hvis studenten mener det er registrert feil personopplysninger i Felles studentsystem, kan han eller hun be om å få rettet opplysningene ved å henvende seg til utdanningsinstitusjonen.

Studenten kan også be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om han eller henne i Felles studentsystem, ved å henvende seg til utdanningsinstitusjonen.

Utlevering til andre

Studentbevisappen gir ikke studenten mulighet til selv å overføre personopplysninger til andre. Det er kun mulig å fremvise Studentbevis-appen manuelt.

Behandlingsansvarlig

Det er utdanningsinstitusjonen som er behandlingsansvarlig for opplysninger registrert i Felles studentsystem som vises i denne applikasjonen. Spørsmål om sikkerhet og behandling av personopplysningene kan rettes til utdanningsinstitusjonen personen er tatt opp som student ved. Institusjonene tar ikke ansvar for bøter, misbruk og lignende.

Tjenesteleverandør

CERES – Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier er tjenesteleverandør. Det vil si at CERES leverer denne tjenesten til studenten på vegne av utdanningsinstitusjonen CERES har inngått databehandleravtale med, og at CERES har det daglige ansvaret for drift av tjenesten.

E-post: studentbevis@ceres.no

Publisert 27. mars 2017 17:18 - Sist endret 17. okt. 2017 09:26