FS og applikasjoner

Felles Studentsystem (FS) er et studieadministrativt system - utviklet for universiteter, vitenskapelige høgskoler, og statlige høgskoler. Systemet er også tilgjengelig for private høgskoler.

FS er utviklet ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT), tidligere Seksjon for utvikling av felles studieadministrative systemer ved USIT (UiO).

En rekke applikasjoner og tjenester er på ulike måter knyttet til det studieadministrative systemet FS. I tillegg rapporteres data fra FS til ulike aktører.