Aktuelt - 2013

Internasjonale søkere til masterutdanning - arbeidsgruppe

UHRs Utdanningsutvalg har nylig nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til en ny modell, eventuelt modeller, for en nasjonal samordning av internasjonale søkere til masterutdanninger. Daglig leder for FS, Anne-Lise Lande, deltar i denne gruppen.

Informasjon om arbeidet vil bli oppdatert på UHR's sider.  

Ny strategi for FS er vedtatt

FS er i bruk ved alle statlige og de fleste private utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette er en posisjon som gir mange utfordringer og muligheter. Strategien for Samarbeidstiltaket FS og for systemet FS søker å ivareta dette. Strategien skal gjelde fra og med 2013 og frem til ny strategi vedtas.

Anskaffelse av nytt rapport- og presentasjonsverktøy

Den 27. juni ble kravspesifikasjonen for nytt rapport- og presentasjonsverktøy lagt ut på anbud på Doffin, med frist 28. august.

FS-kurs høsten 2013

I perioden september-november 2013 vil vi tilby kurs i StudentWeb, utdanningsplaner, vurdering, EpN og kvalifikasjon. Nærmere informasjon om dato, sted, påmeldingsfrist finnes under aktiviteter, superbrukerkurs.

Ny database for godkjenning av utenlandsk utdanning

Kunnskapsdepartementet har innvilget midler til USIT til prosjektet "Ny database for godkjenning av utenlandsk utdanning".

Samarbeidstiltaket FS har i samarbeid med UHR nedsatt en prosjektgruppe som skal utforme og lage en løsning, der læresteder og NOKUT kan få innsyn i hverandres saksbehandling av saker om godkjenning av utenlandsk utdanning.

Prosjektgruppen består av et fagråd og en utviklergruppe, og har følgende medlemmer:

  • Gry Eva Alterskjær, NTNU
  • Marianne Øhrn Johannessen, UiA
  • Ragnhild Paulsen Hamre, Høgskulen i Volda
  • Rigmor Øvstetun, Høgskolen i Gjøvik
  • Rolf Lofstad, NOKUT
  • Martin Sagen, USIT (prosjektleder)
  • Kari Helene Tofsrud, USIT
  • Rikke Kristin Gåsholt, USIT
  • Matija Puzar, USIT
  • Agnethe Sidselrud, Samarbeidstiltaket FS

Første møte i prosjektgruppen ble avholdt 19.juni i Oslo.

Vitnemålsbanken

USIT ved Universitetet i Oslo fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide spesifikasjon for en nasjonal vitnemålsbank. Vitnemålsbanken skal samle resultater, dvs. vitnemål og karakterutskrifter fra fagskoler og høyere utdanning, og skal kunne utvides til også å omfatte videregående utdanning og grunnutdanning. Den som har resultater i vitnemålsbanken skal selv kunne dele disse med arbeidsgivere. De primære brukerne av vitnemålsbanken vil i tillegg til den som resultatet gjelder for, være arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og evt. andre som har behov for innsyn i disse resultatene.

 

Det er pr. i dag  ikke vedtatt om og eventuelt når denne skal utvikles.

FS i Beijing

Daglig leder Anne-Lise Lande og utviklingsleder Geir Vangen deltok på Digital Student Data Depositories Worldwide i Beijing, der de var blitt invitert til å presentere FS. Dette var andre gangen seminaret ble avholdt, og tema er digital utveksling av studentinformasjon på tvers av landegrensene. I år deltok 30 land, bl.a. USA, Australia, UK, Kina, India.

Vi har lagt ut: