Webinar om Vitnemålsportalen

Beskrivelse

Webinaret tar for seg en innføring i Vitnemålsportalen med beskrivelse av de ulike funksjonalitetene.

Opptak av webinaret (varighet: 51 minutter)
 

Mål for webinaret

Bli kjent med Vitnemålsportalen og ulik funksjonalitet

Målgruppe

Administrativt ansatte

Forkunnskaper

Ingen

Evaluering

Hva synes du om webinaret? Kom med tilbakemelding

Dokumentasjon

Brukerdokumentasjon om vitnemålsportalen
 

Presentasjon fra webinaret

Power point med bilder fra demoen (PP)
 

Arrangør

Ceres - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Emneord: vitnemålsportalen
Publisert 13. juni 2017 13:26 - Sist endret 23. juni 2017 17:21