FS Planleggingsgruppe

FS Planleggingsgruppe har normalt fem møter i året.

FS Planleggingsgruppe består av utvalgte personer fra utvalgte institusjoner.

Kommende møter

Tid og sted: 12. juni 2018 10:00 - 13. juni 2018 15:00, KDTO, Fridtjof Nansens vei 19, møterom Ganymede