print logo

FS Planleggingsgruppe

FS Planleggingsgruppe har normalt fem møter i året.

FS Planleggingsgruppe består av utvalgte personer fra utvalgte institusjoner.

Kommende møter

Tid og sted: 23. mars 2017 09:00 - 15:00, Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Tid og sted: 13. juni 2017 10:00 - 14. juni 2017 15:00, Sandnes