Møte i doktorgradsgruppen

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 11.09.2017
  2. Gjennomgang av ønskelisten
  3. Eventuelt

Publisert 3. nov. 2017 11:53 - Sist endret 3. nov. 2017 11:55