Møte i vurderingsgruppa 6. september

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 29.8.2016
  2. Eksamenshåndtering
  3. Gjennomgang av ønskelisten
  4. Neste møte
  5. Eventuelt

Publisert 28. juli 2017 10:35 - Sist endret 28. juli 2017 11:02