Møte i doktorgradsgruppen 11. september

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra møte 11.01.2017
  2. Gjennomgang av ønskelisten
  3. Eventuelt

Publisert 30. mai 2017 10:44 - Sist endret 30. mai 2017 10:48