Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende møter

Tid og sted: 5. des. 2017 10:00 - 16:00, Fridtjof Nansens vei 19, møterom Ganymede
Tid og sted: 7. des. 2017 10:00 - 16:00, Tromsø
Tid: 16. jan. 2018 10:00 - 15:00