Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende møter

Tid og sted: 3. okt. 2017 10:00 - 15:00, CERES