print logo

Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende 5 dager

30 mars
Tid og sted: 30. mars 2017 09:00 - 15:30, Ceres, Fridtjof Nansens vei 19, Møterom: Ganymede

Flere kommende møter

Tid og sted: 20. apr. 2017 10:00 - 15:00, Møterom Ganymede, CERES, Fridtjof Nansens vei 19