Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende møter

Tid og sted: 10. mai 2017 09:00 - 16:00, Radisson BLU, Værnes