Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende møter

Tid: 11. sep. 2017 10:00 - 15:00
Tid og sted: 13. sep. 2017 10:00 - 16:00, Nansen: Callisto