Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende møter

Tid og sted: 27. feb. 2018 10:00 - 15:00, Fritjof Nansens vei 19, Oslo, møterom Ganymede
Tid og sted: 13. mars 2018 10:00 - 15:00, Nansen: Ganymede
Tid og sted: 5. apr. 2018, Høgskolen i Oslo og Akershus
Tid og sted: 25. mai 2018, Høgskolen i Molde