Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende 5 dager

i dag mai
Tid og sted: 30. mai 2017 10:00 - 15:00, Ceres

STAR møte 30 mai 2017

Flere kommende møter

Tid og sted: 15. juni 2017 10:00 - 16:00, Nansen: Ganymede
Tid og sted: 20. juni 2017 10:00 - 15:00, Fridtjof Nansens vei 19, Ganymede