print logo

Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende møter

Tid og sted: 8. mars 2017 10:00 - 15:00, CERES- Triton
Tid og sted: 13. mars 2017 10:00 - 15:00, Møterom Europa, CERES, Fridtjof Nansens vei 19
Tid og sted: 30. mars 2017 09:00 - 15:30, Ceres, Fridtjof Nansens vei 19, Møterom: Ganymede
Tid og sted: 20. apr. 2017 10:00 - 15:00, Møterom Ganymede, CERES, Fridtjof Nansens vei 19