Ekspertgruppemøter

Den har blitt opprette en rekke ulike ekspertgrupper. Gruppene har møter etter aktivitetsnivå og behov.

Kommende 5 dager

25 mai
Tid og sted: 25. mai 2018, Høgskolen i Molde

Flere kommende møter

Tid og sted: 29. mai 2018 10:00 - 15:00, Unit, Fritjof Nansens vei 19, Møterom Callisto
Tid og sted: 20. sep. 2018 10:00 - 15:00, Unit, Fridtjof Nansens vei 19, Ganymede